VİDEO

GASTEREAMAG_KAMALMOUZAWAK_KAPAK

RÖPORTAJ: KAMAL MOUZAWAK

Lübnan’ın gıda konusunda önde gelen sosyal girişimcisi ve Tawlet’nin kurucusu Kamal Mouzawak İstanbul’a son gelişinde…